Завідувач головним відділенням загальної патології з гістологічними дослідженнями

Гормаш

Гормаш Павло Петрович

1962 року народження, у 1979 році поступив в Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, а в 1985 закінчив військово-медичний факультет при Куйбишевському медичному інституті ім. Д.І. Ульянова.
Після закінчення інституту перебував на посаді начальника медичної
служби військової частини.
З 1989 року по 1991 року пройшов повний курс за фахом „патологічна анатомія” в клінічній ординатурі при Військово-медичній академії
ім. С.М. Кірова.
З серпня 1991 року по серпень 1999 р. проходив військову службу
в якості начальника патологоанатомічного відділення військового шпиталю.
В 1991 році в Ленінградському ДІУЛ пройшов цикли удосконалення:
„ Патологічна анатомія гінекологічних захворювань”,
„ Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій”.
В 1993 році в Центральному ІУЛ м. Москви пройшов цикл удосконалення
„ Мікроскопічна діагностика ендоскопічних та пункційних біопсій”.
В 1996 році в Санкт-Петербурзькій МАПО пройшов цикл удосконалення „Гістологічна та цитологічна діагностика гінекологічних захворювань”,
особисте навчання по програмі „ Морфологічна діагностика хвороб нирок”.
В 1999 році була присвоєна І кваліфікаційна категорія лікаря-патологоанатома.
З лютого 2001 р. працював лікарем-патологоанатомом відділу загальної патології Вінницького обласного патологоанатомічного бюро.
З серпня 2002 р. до 2016р. працював завідувачем відділення інфекційної патології.
Є членом Всеукраїнської спілки патологів, співавтором багаточисельних наукових статей, таких як:
„ Морфологические критерии реакции печени в модели гемангиом на воздействие различных физических факторов”, що була надрукована в журналі „ Вестник морфологии” , ”Экспериментальная оценка санации брюшной полости палисаном при каловом перитоните”, що була надрукована в журналі „ Вісник Вінницького національного медичного університету ”, ” Особенности санации брюшной полости при разлитом перитоните у детей”, що була надрукована в матеріалах Х-го конгресу хірургів. м. Тернопіль, ” Вікові особливості поперечних складок товстої кишки”, що була надрукована в журналі ”Світ медицини та біології ”, « Нервово-м’язова дисплазія кишкової стінки у дітей», що була надрукована в журналі «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», «Івазивний аспергліоз у клініці туберкульозу», що була надрукована в журналі „ Вісник Вінницького національного медичного університету”.
Приймав участь в проведенні патоморфологічних досліджень та опрацюванні їх результатів, які були використані в монографії Д.С.Солейко «Септичні форми гематогенного остеомієліту у дітей».
В 2010 р. був учасником наукового конгресу «ІV міжнародні Пироговські читання» присв’яченні 200-річчю з дня народження М.І.Пирогова.
В 2013 р. був учасником Всеукраїнської конференції з міжнародною участю по темі «Актуальні проблеми патоморфології».
З 21.04.04 по 21.05.04 р. проходив передатестаційний цикл в КМАПО ім.П.Шупика, м. Києва, після проходження якого йому була присвоєна вища кваліфікаційна категорія лікаря-патологоанатома.
В 2009 р. пройшов курси удосконалення по програмі «Диференційна діагностика захворювань жіночих статевих органів по біопсійному матеріалу» у Львівському НМУ ім. Д.Галицького.
В 2010 р. пройшов курси удосконалення по програмам «Мікроскопічна діагностика новоутворень» та «Вибрані питання патологічної анатомії» Харківської МАПО.
В 2012 р. пройшов курси удосконалення по програмі «Патологічна анатомія інфекційних захворювань» в КМАПО ім.П.Шупика.
В 2014 р. пройшов курси удосконалення по програмі «Мікроскопічна діагностика біопсій (приватна онкоморфологія)» в КМАПО ім.П.Шупика.
Як завідуючий відділом інфекційної патології відповідав за протиепідемічний режим в бюро. Складав поквартальні та річні звіти по обласному протитуберкульозному диспансеру.
З 2016 р. займає посаду завідувача головним відділенням загальної патології з гістологічними дослідженнями.

Звернутись за консультацією!

Ви можете звернутись за консультацією до наших професіоналів

Надіслати