До дня боротьби з діабетом.
Цукровий діабет – це величезний тягар для медицини і для суспільства вцілому. У час світової пандемії COVID-19, цукровий діабет не тільки стає пусковим механізмом розвитку ускладнень та важкого перебігу інфекції, а й на жаль, одним із чинників, що призводить до летальних наслідків.
Наше бюро не стоїть осторонь даної серйозної проблеми!
Тому Вашій увазі ми пропонуємо ознайомитись зі статтею «Огляд клініко-морфологічного випадку при інфекції, що викликана SARS CoV-2 в поєднанні з цукровим діабетом ІІ типу».

 

П.П. Гормаш, К.А. Педоренко, М.С. Гресько

Актуальність

Цукровий діабет (ЦД) займає 3-є місце у структурі захворюваності, незначно поступаючись серцево-судинній патології та хворобам пухлинної природи. Станом на 2019 рік у світі нараховувалось 463 млн осіб, які хворіли на ЦД (майже 90% припадає на хворих із ЦД 2-го типу), та кожні 8 секунд помирала одна особа від ЦД та його ускладнень [1,2]. Очікують, що до 2030 року кількість пацієнтів з ЦД сягне 552 млн. Дана патологія призводить до морфологічних змін, як правило, підшлункової залози, печінки, міокарду, нирок та кишківника, судин, периферичної та центральної нервової систем, імунної системи [3]. В патогенезі ЦД важливу роль для нас відіграє підвищена проникність судин внаслідок ендотеліальної дисфункції на фоні гіперглікемії, значне зниження пристосовно-захисної реакції усього організму (імуннодепресія). Хронічна гіперглікемія, безумовно, є важливим предиктором важкості перебігу та летальності, зокрема, у пацієнтів з вірусним враженням (наприклад, як було під час пандемії грипу А 2009 (Н1N1)). Саме тому проблема цукрового діабету стала ще більш актуальною під час пандемії коронавірусної хвороби 2019 (COVID — 19).

Опис клінічних даних

У пацієнтки, 52 років, протягом 7 діб відмічалось несподіване підвищення температури тіла до 38С, виражена задишка, кашель. Бригадою ШМД була доставлена в відділення одного із закладів Вінницької області. З анамнезу відомо, що пацієнтка страждає на цукровий діабет ІІ типу більше 10 років та отримує терапію цукрознижуючими препаратами. Стан хворої при поступленні оцінено, як середнього ступеня важкості, свідомість ясна, шкіра та слизові зі слабко вираженим ціанозом, АТ 130/80 мм. рт. ст., ЧСС 102 уд/хв., температура тіла 36,8 ◦С, SpO2-91% на інсуфляції зволоженого О2, ЧД 25/хв., рівень глюкози крові – 24,5 ммоль/л. При об’єктивному дослідженні на себе звертала увагу печінка, яка була збільшена в розмірах і випинала з під реберного краю на 5 см.

Було виставлено попередній діагноз: Підозра на covid-19? Негоспітальна пневмонія. Цукровий діабет ІІ тип, середнього ступеня важкості, стадія декомпенсації. Призначено план обстеження та лікування. Проте, через добу пацієнтка впала в кому. АТ 88/55 мм.рт.ст., ЧСС 118 уд/хв., сатурація збережена на рівні 91% при інсуфляції зволоженого кисню. Змінено діагноз: «Цукровий діабет ІІ тип, важкий перебіг, стадія декомпенсації, діабетичний кетоацидоз, діабетична кома. Правобічна верхньочасткова пневмонія. Синдром поліорганної недостатності. Гострий респіраторний дистрес-синдром.» Було проведено корекцію лікування. Але стан пацієнтки прогресивно погіршувався, і через 1,5 доби після поступлення настав летальний наслідок.

Огляд морфологічної картини за матеріалами КНП «ВОПАБ ВОР»

При патоморфологічному дослідженні були відмічені наступні основні зміни: гіперстенічна будова тіла, дещо підвищеного харчування (підшкірно-жирова клітковина на рівні пупця товщиною 3 см, на рівні грудини – 1,2 см), наявність у просвіті трахеї та крупних бронхів в помірній кількісті пінявого червонувато-сірого слизу, тьмяність та червонувато-синюшний колір їх слизової оболонки. Легені виповнювали плевральні порожнини, на дотик – щільно-еластичні, з темно-червоними крапчастими крововиливами під вісцеральною плеврою. На розрізі легені переважно червоно-синюшні, малоповітряні, різко повнокровні, з поверхні розрізу рясно стікає рожевувата пінява рідина, в просвіті частини бронхів нижніх часток визначалися жовтувато-сірі гнійні маси. Серце розмірами 10х9х4 см, товщина м′язевої шару лівого шлуночка – 1,3 см, правого – 0,3 см. Серцевий м′яз дряблуватий, на розрізі коричнево-червонуватого кольору з чисельними білесуватими штрихоподібними прошарками, блискучий. Інтима аорти та вінцевих артерій з багаточисельними жовтуватими плямами та бляшками. Відмічалися дрібно-вогнищеві розростання фіброзно-жирової тканини в підшлунковій залозі. Нирки розмірами по 10х6,5х4, дряблуватої консистенції, фіброзна капсула знімалась із них відносно легко, оголюючи сіро-синюшну гладеньку поверхню. На розрізі шари були нечітко відокремлені, сіро-синюшні, повнокровні.

Для проведення ПЛР на РНК SARS – CoV -2 в вірусологічну лабораторію були направлені фрагменти трахеї, головних бронхів, легень – результат позитивний.

Гістологічне дослідження

 

Трахея і бронхи – норма

 

Просвіт трахеї (1), фрагмент респіраторного епітелію (на рівні проміжних та базальних клітин) слизової оболонки (2), базальна мембрана епітелію (3), лімфоїдна інфільтрація (4) та повнокровні судини підслизового шару.

 

Легеня – норма

 

Повнокрів’я, еритростаз, еритроцитарні тромби в судинах (1), злущені пневмоцити в просвіті альвеол (2) легень.

 

Паретично розширені та повнокрівні капіляри міжальвеолярних перетинок (1), гістіоцитарні клітини та активні фібробласти (2), нейтрофільні лейкоцити (3) в просвіті альвеол легень.

 

Емфізематозно розширені (1) та ателектатичні ділянки (2) паренхіми легень, повнокрів’я, еритростаз, еритроцитарні тромби в судинах (3).

 

Відшарований респіраторний епітелій (1), скупчення нейтрофільних лейкоцитів (2) в просвіті бронху дрібного калібру, повнокрів’я, еритростаз, еритроцитарні тромби в судинах (3).

 

Відшарований респіраторний епітелій (1) бронху дрібного калібру, ділянка плоскоклітинної його метаплазії (2), повнокрів’я судин (3).

 

В просвіті альвеол багатоядерні клітини, альвеолоцити ІІ типу, фібробласти (1), повнокрів’я, еритростаз, еритроцитарні тромби в судинах (2).

 

Міокард – норма

 

Фрагментовані кардіоміоцити (1), вогнищевий фіброз строми (2), нерівномірне кровонаповнення судин (3) в лівому шлуночку серця.

 

Нирка – норма

 

Малокровні ниркові клубочки (1), виражена дистрофія епітелію канальців (2) нирки.

 

Фіброзований нирковий клубочок (1), повнокровні судини (2) та вогнищева лімфо-гістіоцитарна інфільтрація (3) інтерстицію нирки.

 

Селезінка – норма

 

Нерівномірне кровонаповнення червоної пульпи (1), біла пульпа селезінки без світлих центрів (2).

 

Підшлункова залоза – норма

 

Фіброзований острівець Лангханса (1), вогнища ліпофіброзу (2), невиражена вогнищева лімфо-гістіоцитарна інфільтрація (3) в підшлунковій залозі.

 

Печінка – норма

 

Розширена центральна вена (1) печінкової часточки, великокрапельна жирова дистрофія гепатоцитів (2).

Патологоанатомічний діагноз

Основний комбінований фоновий:

1.1. Коронавірусна інфекція – COVID – 19 ( молекулярно-генетичне дослідження – РНК SARS-CoV-2): серозно-геморагічний трахео-бронхіт, тотальна двобічна вірусно-бактеріальна пневмонія.

 

  1. Цукровий діабет, ІІ тип, важкий перебіг, стадія декомпенсації (за клінічними даними). Вогнищевий ліпофіброз підшлункової залози.
  2. ІХС. Атеросклеротичний дифузний дрібно-вогнищевий міокардіосклероз; атеросклероз аорти, вінцевих артерій серця (ліпосклероз);.

б) ускладнення основного:

Хронічний неспецифічний вогнищевий інтерстиціальний нефрит у фазі ремісії. Венозне повнокрів’я та дистрофія паренхіматозних органів. Набряк легень.

в) супутній –

Клініко-патолого-анатомічний епікриз

Хвора на декомпенсований цукровий діабет ІІ типу П., 52 р., поступила в клініку у важкому стані з підозрою на “COVID – пневмонію”. Не дивлячись на терапію, що проводилась, стан хворої прогресивно погіршувався за рахунок наростання дихальної недостатності, яка і стала безпосередньою причиною летального наслідку, через півтори доби після поступлення в стаціонар.

При морфологічному дослідженні були виявлені макроскопічні та гістологічні ознаки респіраторної вірусної інфекції (за результатами молекулярно-генетичного дослідження – РНК SARS-CoV-2): геморагічно-серозний трахео-бронхіт, двобічна тотальна вірусно-бактеріальна пневмонія. Важкість перебігу вірусної інфекції була обумовлена, в тому числі, наявністю важкої фонової патології — цукрового діабету ІІ типу та ІХС.

Висновки

Цукровий діабет – це хронічна прогресуюча патологія з важкими наслідками, яка сама по собі обтяжує перебіг різних захворювань. Особливо небезпечним для паціентів є поєднання ЦД з вірусними інфекціями, зокрема СOVID – 19. Перебіг цих захворювань викликає різноманітні ураження організму, що нажаль часто призводить до фатальних наслідків а даними ВООЗ їх рівень складає 9 %). Тому на нашу думку, та і на думку багатьох вчених, краще профілактувати ці захворювання. Саме для того, щоб звернути увагу на дану проблему, ми висвітлили такий випадок. Оскільки життя це саме цінне, що є у людини.

Список використаних джерел:

1. MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORGANS IN RATS OF

EXPERIMENTAL DIABETES MELLITUS TYPE 2

Olena Kovalchuk, Kateryna Pedorenko

[https://doi.org/10.36074/24.07.2020.v2.25

[https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/issue/view/24.07.2020/333

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/

3. World Health Organization.Global report on diabetes.(2016).

France. ISBN 978 92 4 156525 7 (NLM classification: WK 810).World Health

4. Organization.(2020).Diabets. Вилучено з: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/diabetes.

5. СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА Russian Journal of Forensiс Medicine • ISSN: 2411-8729 Том 6 | № 2 | 2020 Vol. 6 | Issue 2 | 2020 ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ SARS-COV-2 https://doi.org/10.19048/2411-8729-2020-6-2-8-30