Морфометрія

Це необхідний компонент будь-якої наукової роботи, що має хоча б мінімальне відношення до гістологічних досліджень. А так як гістологічне дослідження є золотим стандартом доказовості у, практично будь-якій, науковій роботі, що стосується медицини, морфометрія необхідна кожному досліднику. Морфометричні дані отримуються за допомогою морфометричного комплексу — спеціального мікроскопу з можливістю фотофіксації, комп’ютера зі спеціальним програмним забезпеченням та оператора, який буде направляти об’єктив мікроскопа у правильне місце на мікроперепараті. Морфометричні дослідження — це ускладнені гістологічні дослідження, адже до всіх етапів гістології додається робота на морфометричному комплексі. За допомогою морфометрії маємо можливість визначити площу патологічного процесу, глибину проростання, зафіксувати важливі для лікарів — клініцистів моменти, такі як проростання пухлини в кровоносну судину, інвазія в сполучнотканинну капсулу. За допомогою програмного забезпечення ми можемо визначити розміри клітин, підрахувати їх кількість, частку в препараті, визначити товщину стінки артеріоли, вираженість склерозування межинної тканини, масову частку залозистого компоненту. Також можливе порівняння цих показників, наприклад на початку та в кінці експерименту, лікування. В останній час в морфології набув великого значення  кількісний підхід до аналізу гістологічних препаратів  із застосування методу морфометрії. Це дозволяє неупереджено оцінювати зміни, а також проводити кореляційні дослідження з результатами інших методів (біохімічних, фізіологічних, біофізичних та ін.).    В  Вінницькому обласному патологоанатомічному бюро є можливість проводити фотографування  гістологічних  мікропрепаратів,  використовуючи  мікроскоп із спеціальною  фотонасадкою, з метою  отримання  зображень та послідуючою їх морфометрією,  яку  ми можемо  провести за допомогою програмного комплексу  QuickPHOTO MICRO 2.3.   Мікрофотографія необхідна при документуванні та подальшому аналізі  цікавих та рідкісних  випадків, з можливістю демонстрації їх за допомогою мультимедійного проектора  на науково-практичних та клініко-патологоанатомічних конференціях, морфометричного дослідження, систематизації та архівування. Крім того, зберігання мікрофотографій на комп’ютері дозволяє  обмінюватися ними з нашими колегами в інтернеті як з навчальною метою, так і з метою проведення консультацій у  складних для діагностики випадках.